Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Risks of Covid-19 face masks to wildlife: Present and future research needs