Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

River biofilms adapted to anthropogenic disturbances are more resistant to WWTP inputs