Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

River ecosystem processes: A synthesis of approaches, criteria of use and sensitivity to environmental stressors