Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

River pollution by priority chemical substances under the Water Framework Directive: A provisional pan-European assessment