Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Riverine anthropogenic litter load to the Mediterranean Sea near the metropolitan area of Barcelona, Spain