Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Robust strategies to eliminate endocrine disruptive estrogens in water resources