Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Role of environmental variables in the transport of microbes in stormwater