Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

SCORe-CT: a new method for testing effectiveness of sulfide-control chemicals used in sewer systems