Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Seasonal changes in antioxidant enzyme activities of freshwater biofilms in a metal polluted Mediterranean stream