Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Seasonal weather effects on hydrology drive the metabolism of non-forest lowland streams