Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Sediment balance of the ribarroja reservoir [Balance sedimentario del embalse de ribarroja]