Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Selecting the Most Relevant Variables for Anaerobic Digestion Imbalances: Two Case Studies