Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Selection of industrial (food, drink and milk sector) wastewater treatment technologies: A multi-criteria assessment