Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Selectivity Switch in the Synthesis of Vinylgold(I) Intermediates