Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Self-reduction bimetallic nanoparticles on ultrathin MXene nanosheets as functional platform for pesticide sensing