Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series editor’s preface of Biochar: Fundamentals and Applications in Environmental Science and Remediation Technologies