Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series editor’s preface of Surface Plasmon Resonance in Bioanalysis