Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series editor’s preface of Smartphones for Chemical Analysis: From Proof-of-concept to Analytical Applications