Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series Preface of Egyptian Coastal Lakes and Wetlands: Part I: Characteristics and Hydrodynamics