Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Grand Ethiopian Renaissance Dam Versus Aswan High Dam: A View from Egypt