Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Egyptian Coastal Lakes and Wetlands: Part II: Climate Change and Biodiversity