Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Karst Water Environment: Advances in Research, Management and Policy