Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Water Resources in Algeria – Part I: Assessment of Surface and Groundwater Resources