Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series Preface of Antibiotic Resistance in the Environment: A Worldwide Overview