Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Polish River Basins and Lakes – Part I: Hydrology and Hydrochemistry