Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Sustainability of Agricultural Environment in Egypt: Part II: Soil-Water-Plant Nexus