Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Alternative Water Sources for Producing Potable Water: Advances in Research & Technology