Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Series preface of Biosensors for the Marine Environment: Present and Future Challenges