Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Shared effects of organic microcontaminants and environmental stressors on biofilms and invertebrates in impaired rivers