Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Shifts in microbial community structure and function in light- and dark-grown biofilms driven by warming