Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Shifts of environmental and phytoplankton variables in a regulated river: A spatial-driven analysis