Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Short-term effect of wildfires and prescribed fires on ecosystem services