Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Shotgun Metagenomics Reveals Taxonomic and Functional Patterns of the Microbiome Associated with Barbour’s Seahorse (Hippocampus barbouri)