Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Simple and cheap steric and electronic characterization of the reactivity of Ru(II) complexes containing oxazoline ligands as epoxidation catalysts