Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Smart target method development for detection of antiviral compounds in aqueous environmental samples based on suspect screening and HRMS