Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Socio-Spatial Analysis of Water Affordability at Small Scales: A Needs-Based Approach