Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Solar Light Activation of Persulfate by TiO2/Fe2O3 Layered Composite Films for Degradation of Amoxicillin: Degradation Mechanism, Matrix Effects, and Toxicity Assessments