Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales