Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Sorption properties and behaviour at laboratory scale of selected pharmaceuticals using batch experiments