Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Spatial and temporal dynamics of macrophyte cover in a large regulated river