Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Spatial and temporal patterns of flow intermittency in a Mediterranean basin using the SWAT+ model