Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Spatio-temporal variability of carbon dioxide and methane emissions from a Mediterranean reservoir [Variabilidad espacio-temporal en las emisiones de dióxido de carbono y metano desde un embalse mediterráneo]