Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Specific Archaeal Communities are Selected on the Root Surfaces of Ruppia spp. and Phragmites australis