Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Spectral fingerprinting: characterizing suspended sediment sources by the use of VNIR-SWIR spectral information