Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

State-of-the-art and current challenges for TiO2/UV-LED photocatalytic degradation of emerging organic micropollutants