Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Stressors affecting the ecological status of temporary rivers in the Mediterranean region