Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Structural Determination of a Key Exopolysaccharide in Mixed Culture Aerobic Sludge Granules Using NMR Spectroscopy