Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Study of the effect of the bacterial and fungal communities present in real wastewater effluents on the performance of fungal treatments