Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Sulfonamide Antibiotics in Natural and Treated Waters: Environmental and Human Health Risks