Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Suspended sediment dynamics during flushing flows in a large impounded river (the lower River Ebro)